Zeeuws slavernijverleden.

.
Organisatie
Het Jaar van het Zeeuwse slavernijverleden werd uitgevoerd door een projectgroep waarin samenwerkten:
Buro Beeldende Kunst Vlissingen, COS Zeeland, Roosevelt Studiecentrum, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), Scoop, Stichting Monument Middelburg, Stichting Surant, Stichting Surantar, Uit in Vlissingen, Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Zeeuws Archief, Zeeuwse Bibliotheek en Zeeuws Maritiem MuZEEum. De coördinatie en de externe communicatie was in handen van de SCEZ. De directeur van het Zeeuws Archief, drs. R.L. Koops, was voorzitter van de projectgroep.

Doelstelling
Doelstelling van de projectgroep was om het materiële en immateriële erfgoed van het Zeeuwse slavernijverleden voor een breed en gevarieerd publiek te tonen en toegankelijk te maken. Hiermee wordt actief bijgedragen aan een bewustwordingsproces: het zwarte en het witte slavernijverleden van Zeeland als twee zijden van een en dezelfde medaille.

Financiële ondersteuning
Het activiteitenprogramma van het Jaar van het Zeeuwse slavernijverleden werd, afgezien van de inbreng van de samenwerkende partners, financieel ondersteund door de Provincie Zeeland, de gemeente Middelburg, de Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, het CBK Zeeland, de gemeente Vlissingen, de Maurits van Kattendijke Stichting en het Van de Velde Publicatiefonds.

Informatie / Vragen
Over aspecten van slavernij in relatie tot Zeeland: info@zeeuwsarchief.nl
Over organisatie of activiteiten van het Jaar van het Zeeuwse slavernijverleden: info@scez.nl (s.v.p. “Zeeuws Slavernijverleden” vermelden als onderwerp)