Het Zeeuws Slavernijmonument.

.
Het monument heeft nu zijn plaats midden op de Balans in Middelburg. Daar biedt het in de directe omgeving van historische gebouwen en oude bomen ruimte voor troost en bezinning. Op de Balans bleek de oude fontein onherstelbaar en aan vervanging toe en werd de wens uitgesproken te gaan werken aan een totaalplan voor de herinrichting. Van de Gemeente Middelburg kreeg Hedi Bogaers in januari 2005 de opdracht een ontwerp in te dienen waarbij de inrichting van het plein, het monument en het ontwerp voor de fontein elkaar zouden versterken en een eenheid vormen met de omgeving. In maart zijn de ontwerpen goedgekeurd. Een totaalconcept dus waarbij meerdere personen betrokken waren en waaraan zeer hard is gewerkt.

Aan de uitvoering van deze plannen is een langdurig proces van discussie, beeldvorming en (politieke) besluitvorming voorafgegaan. Voor een indruk hiervan kan worden verwezen naar enkele berichten uit de media (onder Nieuws in het hoofdmenu).

Foto’s

De werkzaamheden op de Balans zijn 23 mei 2005 gestart.
De foto’s hieronder geven een beeld van wat er op de Balans veranderd is.

De Balans op 19 mei 2005
Plaatsen fundering monument 26 mei 2005
Bestrating rondom monument 31 mei 2005
Bestrating rondom monument gereed 6 juni 2005
Balans 14 juni 2005
Levering beton voor fundering nieuwe fontein 14 juni 2005

Oriëntatie

Wat nu goed te zien is op de Balans is dat de kunstenaar er bewust voor gekozen heeft de noord-zuid en oost-west as te markeren en een belangrijke rol te laten spelen in het ontwerp.

Op de vraag naar het waarom gaf Hedi Bogaers ten antwoord:
Vanuit Zeeland èn in grote lijnen gezien, is de beweging die de schepen van de slavenhandelaren maakten vooral Noord-Zuid gericht geweest. Nadat de slaven als handelswaar waren ingescheept werden ze van het Oosten naar het Westen vervoerd. In mijn werk draait het vaker om ‘plaatsbepaling’ en is de vraag: ‘Where Are You?’ richtinggevend.
Om de weg te vinden is het handig als je enig richtingsgevoel hebt. Als je de weg kwijt bent helpt het als er richtingaanwijzers zijn. Het monument gaat over het verleden, markeert het heden en werpt een blik in de toekomst.
Bij het bestuderen van het slavernijverleden in de ontwerpfase van het monument las ik een spreekwoord dat ook over richting gaat en me aan het denken zette. Het is afkomstig van het eiland Guadeloupe in de Caribische zee en luidt: ‘Als je weet waar je vandaan komt, en weet hoe ver nog te gaan wordt de weg naar de toekomst duidelijk en hoopvol’.

Het monument zelf, gereed voor montage:
De Balans met het monument

Enkele foto’s van het Zeeuwse Slavernijmonument op de Balans te Middelburg na de onthulling, gezien vanuit diverse standpunten: