Wat er aan vooraf ging.

.
De achtergrond
De Gemeente Middelburg heeft, op initiatief van de Stichting Monument Middelburg, opdracht gegeven aan de Stichting Monument Middelburg om een monument te realiseren. De gemeente heeft subsidie toegekend en de Stichting heeft aanvullend middelen geworven om het monument te realiseren. Vier Zeeuwse beeldend kunstenaars zijn uit vele belangstellenden uitgekozen om een ontwerp te maken voor het monument. Hedi Bogaers uit Zierikzee, Ronny Ivens uit Hulst, Nico van den Boezem uit Middelburg en Gust Romijn uit Dreischor leverden in de zomer van 2004 hun schetsontwerp in. Op 1 september 2004 heeft de stichting het ontwerp van Hedi Bogaers uitgekozen en de opdracht tot het realiseren van het monument aan haar toegekend.
Het resultaat daarvan is op 2 juli 2005 onthuld. Vanaf dat moment is het monument Zeeuws Slavernijverleden een feit.

Hedi Bogaers
Hedi Bogaers ontwierp een samengestelde granieten zuil uit vier delen in zwart en wit met dwars daar doorheen een rode ader. Om de zuil, op vier plekken, plaatste ze halve cirkels met de breukvlakken naar buiten gekeerd.
Het slavernijmonument en de fontein hebben de Balans een nieuw gezicht en een nieuwe betekenis gegeven. Hedi hoopte dat het een plein zou worden van troost en bezinning. Een plein ook dat perspectief zou bieden op een collectieve toekomst. Dat deze hoop gerechtvaardigd is moge blijken uit het feit dat vanaf de onthulling een jaar geleden, mensen van velerlei herkomst het monument in hun hart hebben gesloten.

Opdrachten en vrij werk
Van bedrijven, gemeenten, gezondheidsinstellingen en particulieren ontving zij opdrachten. Voor een aantal kerkelijke gemeenten ontwierp ze onder meer kanselkleden en realiseerde zij monumentale denk- en muurbeelden. Voor de burgemeester van Schouwen-Duiveland ontwierp ze de ambtsketen. Verder ontwierp en realiseerde zij gedenkpenningen, gevelstenen, grafmonumenten, portretten, relatiegeschenken en ereprijzen. Monumentale beelden van haar staan in de open ruimte van Middelburg, Zuiddorpe, Almere en Sint Philipsland. Naast werk in opdracht uitgevoerd werden eigen ideeën, al dan niet thematisch, uitgewerkt en vormgegeven.

Slavernijmonument
In de zomer van 2004 werd ze door de Stichting Monument Middelburg uitgenodigd een schetsontwerp in te dienen voor hetslavernijmonument op de Balans. In september kreeg ze de opdracht en vanaf dat moment heeft ze gewerkt aan de realisering.
Voordat ze aan haar ontwerp begon maakte ze studie van het slavernijverleden. Ze las verschillende boeken, brochures en artikelen over slavernij. Bezocht de tentoonstelling ‘De erfenis van slavernij’ in het wereldmuseum in Rotterdam en de expositie ‘Geboeid door het Zeeuwse Slavernijverleden’ in Het Zeeuws Archief in Middelburg.
Geraakt door hetgeen ze las en zag creëerde ze in haar ontwerp ruimte voor het verleden, heden en toekomst. Vanuit de gedachte: ‘Blijf niet achteruit kijken, blijf geen slaaf’ wordt in het ontwerp een punt gemarkeerd in de geschiedenis. Een punt waar je naar toe wilt: ‘Integratie in optima forma.’ Door vormen open te breken wordt er stilgestaan bij het verleden en heden. Door de stijgende lijnen en vormen binnen het ontwerp is het monument vooral toekomstgericht.

Het is een monument waarin ruime aandacht is voor het gedeelde verleden. Voor blank en zwart. Voor overeenkomsten en verschillen. Een beeld waarin oog is voor breuklijnen èn raakvlakken. En tevens een beeld met een visie voor een toekomst waarin zwart en blank met behoud van de eigen identiteit ‘als gelijken’ zijn. Een beeld waarin niet alleen ruimte is voor het tonen van de uiterlijke kenmerkende verschillen maar vooral ook oog is voor het gemeenschappelijke. Het zelfde warme rode hart en hetzelfde levende rode bloed.