Uit en thuis.

Ongeveer 1 week voor de 1 juli viering in Middelburg, ontvingen wij bezoekers uit Amsterdam.
Vertegenwoordigers van NiNsee, Stichting Eer en Herstel en belangstellenden. Het waren in totaal 3 bussen, ca. 150 bezoekers.

.

Bij het Zeeuws Slavernijmonument op de Balans werden kransen gelegd, liederen gezongen en een plengoffer gehouden door Ma Abrewa.
De gasten verspreiden zich hierna over Middelburg hetzij lopend met een gids of via de toeristenkar.

Zij werden ontvangen op de Provincie en toegesproken door o.a. mevr. Hannie Kool, directeur van het Zeeuws Archief, mevr. Dors van het NiNsee en Ferdinand Ralf van Stichting Monument Middelburg.

Mevr Hannie Kool bezoekers uit Amsterdam toe.
Mevr. Dors van NiNse.

Een korte dia vertoning over de archieven van het MCC en de mededeling dat deze archieven nu onderdeel uitmaken van het Unesco Wereld Erfgoed.
Het was ook goed vertoeven bij de fontein.Rond 16.00 vertrokken de gasten weer richting Amsterdam.

Spontane passanten op bezoek bij het monument.

Op 22 januari j.l. bezocht het bestuur van de vrouwen vereniging “Fosten” Middelburg in verband met een geplande happening op 16 april 2011.
Deze zal gehouden worden in het gebouw van de brede school Palet aan de Thibautstraat te Middelburg van 13.00 tot 16.30. Zie voor meer informatie: www.Fosten.eu

Op 15 januari hield NiNsee haar jaarlijkse nieuwjaar receptie. Siegfried Steglich en Ferdinand Ralf van Stichting Monument Middelburg waren ook aanwezig.

Veel handen geschud en genetwerkt. Directeur Cain (zie foto) vertelde over komende activiteiten in verband met 150 jaar viering afschaffing van de slavernij op 1 juli 2013. Er komt een speciale stichting voor deze landelijke viering, waarin ook Zeeland zitting in zal hebben.

Meer info zie verslag van Siegfried Steglich

Onze Japanse vrienden Kaeko Mochizuki (r) en Takako Senba, bij het Zeeuws Slavernijmonument op 29 juni 2008.

In 2005 bezocht professor Mochizuki de Internationale conferentie rond het thema Slavernij in Middelburg en beloofde terug te keren, om het monument na de onthulling te zien.

F. Ralf (voorzitter van SMM) bezoekt het Reginald F. Lewis Museum of Maryland (African American History & Culture) te Baltimore, op 23 september 2008 tijdens een dienstreis met het m.s. Maineborg. Op de foto zien wij van links naar rechts Christina Batipps (Registrarial Coordinator), Kathryn Coney (Registrar), Michelle Joan Wilkinson (Director of Collections and Exhibitions), and Gale Kilgore (Visitor Services Supervisor)

Museum of Maryland (African American History & Culture) te Baltimore.

www.AfricanAmericanCulture.org