Persberichten

.
Middelburg, 20 juni 2005
Onthulling Zeeuws Slavernijmonument en afsluiting Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden op 2 juli

Op zaterdag 2 juli aanstaande wordt het Zeeuws Slavernijmonument op de Balans in Middelburg onthuld en het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden afgesloten. De onthulling van het monument is een waardige afsluiting van het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden. Het Jaar is georganiseerd door een groot aantal instellingen en organisaties in Zeeland om de aandacht te vestigen op een relatief onbekende episode uit de Zeeuwse geschiedenis.

Terugblik op een bijzonder jaar
Na de opening van het Jaar van het Zeeuws Slavernijverleden op 2 juli 2004 zijn er in Zeeland tal van activiteiten geweest die op de een of andere wijze aspecten van de slavernij belichtten. Een korte terugblik in hoofdlijnen van wat er zoal is gerealiseerd:
– een educatief traject met (interactieve) lessen, een speurtocht, een leskisten een scholenproject;
– tentoonstellingen over de (geschiedenis van de) slavernij, het dagelijks leven in Suriname en de Zeeuwse slavenhandel;
– literatuur, muziek en film met bijdragen van Ellen Ombre, Ronald Snijders, Frank Martinus Arion, Joyce Pool, Cynthia McLeod en Patricia Kaersenhout;
– theater met de ‘Kleur van Droes’ en de theatervoorstelling ‘Zeeuws Slavernij Moment’;
– een studiedag en een internationaal congres met als onderwerp de slavernij vanuit het perspectief van de tot slaaf gemaakten;
– een slavernijmonument.

Met deze activiteiten is een groot en breed publiek bereikt dat zich niet alleen bewuster is geworden van de actieve rol die de Zeeuwen hebben gespeeld in de slavenhandel, maar die de slavernij tevens hebben kunnen plaatsen in het licht van de nog steeds voortdurende en noodzakelijke strijd tegen racisme, discriminatie en intolerantie.

Het monument
De ontwerper van het monument is de Zierikzeese beeldend kunstenaar Hedi Bogaers. Zij kreeg hiervoor de opdracht van de Stichting Monument Middelburg. De gemeente Middelburg verleende alle medewerking.
Het non-figuratieve, uit graniet opgetrokken monument laat twee uiterlijk verschillende groepen zien die met elkaar een sterke, innerlijke verbondenheid vertonen. Het centrale element wordt gevormd door vier zuilen, die door een rode ader met elkaar zijn verbonden. De zuilen staan voor zwarte en blanke vrouwen en mannen van beide groepen. De rode ader visualiseert hetzelfde rode bloed en hetzelfde kloppende hart. Daarin zijn optisch geen verschillen waarneembaar.
Om het centrale element heen zijn vier losse elementen gepositioneerd, eveneens in zwart en blank graniet. Het zijn twee opengebroken cirkels. Met de breukvlakken naar buiten gekeerd vormen ze een denkbeeldig vierkant dat als ruimtelijk kader voor het monument fungeert. De open breukvlakken symboliseren het thema van de slavernij dat nu niet langer meer verzwegen hoeft te worden.

De Balans
Het monument staat op een historische plaats. De Middelburgse Commercie Compagnie (1720-1889) had haar hoofdpakhuis in het gebouw aan de Balans dat tegenwoordig onderdak biedt aan het CBK en enkele appartementen. De directeuren en hoofdparticipanten van de MCC vergaderden in een zaal van de St. Jorisdoelen, eveneens aan de Balans. De MCC werd opgericht door Middelburgse kooplieden. Van 1730 tot 1807 was de slavenhandel de belangrijkste bron van inkomsten.
Tegelijk met het slavernijmonument is ook de herinrichting van de Balans, inclusief een nieuwe fontein gerealiseerd. Dit was nodig omdat de oude fontein onherstelbaar beschadigd bleek. De gemeente Middelburg heeft de herinrichting en het maken van de fontein in eigen beheer uitgevoerd aan de hand van een ontwerp van Hedi Bogaers. Evenals het monument is ook de fontein in graniet (rood en grijs) uitgevoerd.
Monument, fontein en de oude beukenbomen vormen nu een bijzondere, door de historie geïnspireerde eenheid.

2 juli
14.00 uur: Ontvangst gasten
14.30 uur: Openingsceremonie: plengoffer door mevr. Z. Haman en welkomstwoord door dhr. drs. R. Koops (vz. projectgroep Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden)
14.40 uur: ‘Lied van de vrijheid’, componist dhr. R. Veenker, gezongen door het gelegenheidskoor Voices of Freedom o.l.v. mevr. B. Zwadlo
14.45 uur: Toespraken van dhr. drs. W.T. van Gelder (Commissaris van de Koningin), dhr. dr. E.E. Campbell (vz. Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis), dhr. F. Ralf (vz. Stichting Monument Middelburg) en dhr. J. Goetheer (fractielid GroenLinks gemeenteraad Middelburg). Toespraken worden onderbroken door een gedicht van dhr. F.M. Arion, voorgedragen door mevr. J. Huisman.
15.30 uur: Optreden van zangeres mevr. D. Jannah
15.40 uur: Aanbieden van kleine kalebassen met water voor toast bij onthulling
15.45 uur: Onthulling van het Zeeuws Slavernijmonument door leerlingen van de scholengemeenschap Nehalennia. Tijdens de onthulling zingen leerlingen van de scholengemeenschap CSW het lied ‘1000 gedachten’ o.l.v. dhr. R. Veenker
16.00 uur: Uitbrengen van toast door dhr. F. Ralf
16.05 uur: Afsluitend woord dhr. drs. R. Koops
16.10 uur: Gelegenheid tot het bekijken van het monument

De dag erna, zondag 3 juli, wordt om 14.00 uur een oecumenische dienst gehouden in de Nieuwe Kerk aan de Groenmarkt in Middelburg. Het thema van deze dienst is ‘Slavernij en Bevrijding’. Voorgangers zijn ds. R. Polanen en deken P. van Hecke.

Vooruitkijken
Het slavernijmonument op de Balans nodigt uit om te herdenken, te blijven herinneren en te komen tot erkenning van een gedeeld verleden. Maar vooral nodigt het uit tot vooruitkijken naar een gezamenlijke toekomst waarin we, ongeacht ras, sekse, geloof of geaardheid, met elkaar werken aan een toekomst waarin respect en wederzijds begrip belangrijke waarden zijn.
De 35 pagina’s tellende brochure Slavernijmonument Middelburg is hiervoor een hulpmiddel, met name bedoeld voor het onderwijs. In overzichten, interviews en een speurtocht wordt informatie verstrekt over het Zeeuwse slavernijmonument en het Zeeuwse slavernijverleden. De brochure is niet in de handel verkrijgbaar maar wordt na 2 juli gedistribueerd onder de instellingen en organisaties die participeerden in het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden. Voor alle (basis)scholen in Zeeland is een exemplaar beschikbaar.

Samenwerking
Het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden was een samenwerkingsproject van Buro Beeldende Kunst Vlissingen, COS Zeeland, Roosevelt Studiecentrum, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), Scoop, Stichting Monument Middelburg, Stichting Surant, Stichting Surantar, Uit in Vlissingen, Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Zeeuws Archief, Zeeuwse Bibliotheek en het Zeeuws Maritiem MuZEEum. De coördinatie was in handen van de SCEZ.

Financiële ondersteuning
De activiteiten van het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden werden financieel ondersteund door de Provincie Zeeland, de gemeenten Middelburg en Vlissingen, Mondriaan Stichting, Prins Bernard Cultuurfonds Zeeland, Centrum voor Beeldende Kunsten, vormgeving en architectuur Zeeland, Van de Velde Publicatiefonds, Stichting Moerman Promotie Vlissingen, LIRA-fonds, VSB fonds, Maurits van Kattendijke Stichting, ASN Bank, BPF Bouwinvest, NCDO, Stichting Doen, Stichting HIVOS en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

***
Noot voor de redactie:
Voor de pers is vanaf 20 juni op aanvraag bij de SCEZ een exemplaar van de brochure Slavernijmonument Zeeland beschikbaar.

Middelburg, 9 mei 2005
Studiedag en toneelstuk over Zeeland en de slavernij op 22 juni

In het kader van het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden wordt op 22 juni 2005 in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg een studiedag georganiseerd met zes korte lezingen, een discussie en een toneelstuk.

Het is bekend dat Zeeuwen actief waren in de slavenhandel, maar hoe groot was hun aandeel? Hoe ‘Zeeuws’ was de handel in slaven? Hoe kwamen de Zeeuwen in aanraking met het verschijnsel slavernij? Wat merkten de Zeeuwen zelf van de slavernij? Welke gebouwen en plaatsen herinneren aan de slavernij in Zeeland en Guyana? Hoe vormden Zeeuwse predikanten de opinie over slavernij en slavenhandel?

Deze vragen worden beantwoord door deskundigen uit Zeeland en daarbuiten op de studiedag Zeeland en het slavernijverleden, die wordt afgesloten door het toneelstuk De kleur van Droes. Dit stuk vertelt het verhaal van een Ghanese jongen die in 1727 als relatiegeschenk terecht komt in Middelburg en opgroeit als vrije zwarte man. Als eerste zwarte dominee ter wereld keert hij terug naar Ghana om te prediken dat slavernij heilzaam is voor de zwarte mens en de Afrikanen te redden van hun heidense goden. Hier verliest hij zijn liefde, geloof en misschien ook zijn leven. Een indringende monoloog met veel visuele elementen.

De kosten voor deze studiedag bedragen € 25 (inclusief koffie, lunch en toneelstuk). Op 23 en 24 wordt in het Roosevelt Study Center in de Abdij een Engelstalig internationaal congres belegd over de slavernij in de Atlantische wereld. Deelname aan de studiedag plus de tweedaagse conferentie bedraagt € 70 (hele conferentie). Opgave tot en met 17 juni. Voor het complete programma zie de website www.roosevelt.nl

Noot voor de redactie:

Voor inlichtingen: dr. Hans Krabbendam, Roosevelt Study Center, Nieuwe Burg 42, 4331 AH Middelburg, tel. 0118-631590, rsc@zeeland.nl

Amsterdam / Middelburg, 11 april 2005

Oproep vrijwilligers voor theaterproductie Zeeuws Slavernij Moment

Zeeuws Slavernij Moment
Als spraakmakend onderdeel van het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden staat in mei de imposante theaterproductie ‘Zeeuws Slavernij Moment’ geprogrammeerd. Dit is een hedendaags exposé over de geschiedenis van het Nederlandse en in het bijzonder Zeeuwse slavernijverleden. Een twee uur durende ‘tocht’ voert het publiek langs een Theatrale Bazaar met o.a. musici, dansers, video-installaties, vertellers en acteurs uit Senegal en Ghana, Suriname, de Nederlandse Antillen en uiteraard Zeeland. Meer dan 25 artiesten spelen mee in dit wervelende project, inclusief lokale kunstenaars en amateurverenigingen. Zeeuws Slavernij Moment is een productie van de Theatre Embassy uit Amsterdam. De regie is in handen van Berith Danse.

De liederen, dans, kleding en lichaamstaal vertellen de individuele verhalen van de Ashanti-koning, de slaaf Baquaqua bij de poort van Fort Elmina, de vluchtpogingen van de Marrons en hun Talking Drums, de slaven op transport uit West-Afrika, de wrede plantagehoudster Susanna de Plessis, de taal van de Koto Misi van de Surinaamse slavinnen, de Hollandse handelaren op de forten en de Zeeuwse scheepslieden van de Middelburgse Commercie Compagnie.

Het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden is een initiatief van en wordt uitgevoerd door een projectgroep waarin samenwerken: Buro Beeldende Kunst Vlissingen, COS Zeeland, Roosevelt Studiecentrum, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ), Scoop, Stichting Monument Middelburg, Stichting Surant, Stichting Surantar, Uit in Vlissingen, Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; Zeeuws Archief, Zeeuwse Bibliotheek en Zeeuws maritiem muZEEum. De coördinatie en de externe communicatie is in handen van de SCEZ. De directeur van het Zeeuws Archief, drs. R.L. Koops, is voorzitter van de projectgroep.
Op de website www.zeeuwsslavernijverleden.nl vindt u verdere informatie over de activiteiten in het kader van het jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden.

Het activiteitenprogramma van het Jaar van het Zeeuwse slavernijverleden wordt, afgezien van de inbreng van de samenwerkende partners, financieel ondersteund door de Provincie Zeeland, de gemeente Middelburg, de Mondriaan Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSB-fonds, het CBK Zeeland en de gemeente Vlissingen.

Oproep
Voor het ‘Zeeuws Slavernij Moment’, de theatertentoonstelling in de scheepstimmerfabriek in Vlissingen, is Theatre Embassy voor de maanden april en mei op zoek naar

vrijwilligers

die enkele dagen of avonden willen assisteren bij o.a.:

– publieksbegeleiding
– figureren
– decor bouwen

Wil jij deel uitmaken van dit theaterspektakel?
Geef je dan op bij Marjan de Blok, van Theatre Embassy:

020-4214339

marjandeblok@yahoo.com

Meer informatie over de theaterproductie:
www.theatre-embassy.org/zeeland
www.slavernijmomentnu.nl

Meer informatie over het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden:
www.zeeuwsslavernijverleden.nl

Goes, 6 april 2005

Literaire tocht Frank Martinus Arion

COS Zeeland is er in geslaagd om in het kader van De Maand van de Vrijheid de Antilliaanse auteur Frank Martinus Arion naar Zeeland te halen. Hij was in 2004 één van de genomineerden voor de Grootste Nederlander Aller Tijden.

Frank Martinus Arion is van 18 tot 22 april te gast in onze provincie. Bezoeken aan scholen voor voortgezet onderwijs zijn de hoofdmoot van zijn programma. Daarnaast zijn er twee openbare lezingen. Op woensdag 20 april is Frank Martinus Arion te gast in de Zeeuwse Bibliotheek aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg. De lezing begint om 20.00 uur. Op vrijdag 22 april geeft Arion een lezing in Boekhandel De Koperen Tuin, Keizersdijk 16 in Goes (aanvang 19.30 uur). De toegang bedraagt in beide gevallen
€ 5,00.

Frank Martinus Arion werd in 1936 geboren op Curaçao. Na de middelbare school vertrok hij – in 1955 – naar Nederland. Hij studeerde Nederlandse letteren in Leiden en voltooide de studie in 1971. In 1971 werd hij ook wetenschappelijk medewerker aan het instituut voor Neerlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam waar hij onder meer zeventiende eeuwse Nederlandse letterkunde doceerde. In 1972 maakte hij een bibliografie van het Papiamentu. Vervolgens vertrok Arion naar Suriname, waar hij werkte op het Instituut voor de opleiding van leraren. Sinds 1981 woont hij weer op Curaçao, waar hij directeur is van het taalbureau ‘Instituto Lingkwistiko Antiano’.

In de jaren vijftig schreef Arion poëzie in het Papiamentu en Nederlands. Hij publiceerde ook reportages, recencies en voorpublicaties in Black Orpheus, De Groene Amsterdammer, de Volkskrant, Het Vaderland, Haagse Post en NRC-Handelsblad.

Zijn bekendste roman Dubbelspel (waarmee hij in 1974 de Van der Hoogtprijs won) heeft de koloniale verhouding tussen Nederland en de Antillen als basis.
Voor Arion is de rol van literatuur, de lezer kritische kennis verschaffen van de werkelijkheid.

De activiteit wordt gekoppeld aan het Jaar van het Zeeuwse slavernijverleden. Speciaal hiertoe geeft het COS ook een verhalenbundel van Frank Martinus Arion uit. De bundel heeft als titel Eén ding is droevig meegekregen. In de drie verhalen toont Arion vooral de autobiografische kant van zijn schrijverschap. De verhalen spelen zich af op verschillende plaatsen in het Caribisch gebied en in Nederland. Alle bezoekers van de lezingen krijgen een exemplaar van de bundel.

Amsterdam, maart 2005

Zeeuws Slavernij Moment
Scheepswerf ‘De Schelde’, Vlissingen
4 t/m 29 mei 2005

Als onderdeel van het Zeeuws Jaar van de Slavernij wordt in mei de imposante theaterproductie Zeeuws Slavernij Moment uitgevoerd, een hedendaags exposé over de geschiedenis van het Nederlandse en in het bijzonder Zeeuwse slavernijverleden. Een twee uur durende ‘tocht’ voert het publiek langs een Theatrale Bazaar met o.a. musici, dansers, video-installaties, vertellers en acteurs. Meer dan 25 artiesten uit verschillende landen spelen mee in dit project, waarbij ook lokale kunstenaars en amateurverenigingen uitgenodigd zijn om te participeren.

Zeeland speelde een belangrijke rol in deze beladen geschiedenis. Al in 1569 werden de eerste 100 negers, buitgemaakt op de Portugezen, als een exotische diersoort in Middelburg tentoongesteld. Wat we verder weten, is vooral de verslaglegging van de witte bevolking. Door gebruikmaking van de liederen, dans, kleding en lichaamstaal uit Senegal en Ghana, Suriname en de Nederlandse Antillen en Zeeland is het mogelijk de individuele verhalen te verbeelden. Verhalen van de Ashanti-koning, de slaaf Baquaqua bij de poort van Fort Elmina, de vluchtpogingen van de Marrons en hun Talking Drums, de slaven op transport uit West-Afrika, de wrede plantagehoudster Susanna de Plessis, de taal van de Koto Misi van de Surinaamse slavinnen, de Hollandse handelaren op de forten en de Zeeuwse scheepslieden van de Middelburgse Commercie Compagnie.

De artistieke uitvoering ligt in handen van Berith Danse, regisseur en theatermaker, die in 2003 samen met Guilly Koster de succesvolle theatertentoonstelling SlavernijMomentNu op de verlaten NDSM werf in Amsterdam-Noord maakte. Speciaal nu in het kader van het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden en de Zeeuwse Maand van de Vrijheid komt de voorstelling naar Vlissingen. Van 4 tot en met 29 mei kan het Zeeuwse publiek haar eigen verleden ervaren in het monumentale pand op het oude bedrijfsterrein van scheepswerf ‘De Schelde’ in Vlissingen. Dit gebouw, de voormalige timmerfabriek, blijft als een van weinige gebouwen van deze werf bewaard. De geschiedenis heeft de fabriek getekend, het verval is zichtbaar. De indringende atmosfeer en vergane glorie van dit vervallen pand vormt een veelbetekenend decor voor het Zeeuwse slavernijverleden.

De voorstelling is een productie van Theatre Embassy, een in Amsterdam gevestigde stichting die zich toelegt op interdisciplinair en intercultureel theater. Door gebruik van theater, beeldende kunst, dans, muziek, nieuwe media en poppenspel laat Theatre Embassy mensen over de hele wereld in contact komen met de magie van theater. Juist ook daar, bijvoorbeeld in landen als Bolivia, Nicaragua, Namibië, Bangladesh en India, waar mensen via theater belangrijke thema’s zoals water en aids onderzoeken en hoop en ideeën over belangrijke onderwerpen tot expressie brengen.

In Zeeland is nauwe samenwerking met Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, het Bevrijdingsfestival en het Zeeuws Archief. Voorts werken mee aan de voorstelling o.a. Thea Doelwijt, bekend Surinaams schrijfster, de actrices Esther Drenthe en Caroline van Leerdam, de Senegalese choreograaf Pa Asan, decorontwerper Bartel Meyburg, het Miti Makandra Surinaams vrouwenkoor samen met de Zeeuwse Surinaamse toneelvereniging Amazone.

Plaats: voormalige Timmerfabriek, terrein de Schelde, Vlissingen.

Voorstellingsdata: 4 mei try-out
5 mei (première) t/m 29 mei elke avond voorstelling, behalve maandagen.
Aanvang 20.30 uur

Voor meer informatie kijk op www.theatre-embassy.org/zeeland

.
Suriname in Beeld
Expositie Zeeuws Archief, 19 oktober tot en met 31 december 2004, maandag tot en met zaterdag 9.00-17.00 uur, toegang gratis.

Mevrouw Jackson (uit het dorp Santigron) staat bij de poort van Fort Zeelandia in Suriname. Ze staat stil bij het feit dat op dit militair terrein nog niet zo lang geleden haar Afrikaanse voorouders die tot slaaf waren gemaakt, werden gestraft.

De foto maakt deel uit van de expositie Suriname in Beeld die van 19 oktober tot en met 31 december 2004 te zien is in het Zeeuws Archief. Deze expositie is een activiteit in het kader van het Jaar van het Zeeuwse Slavernijverleden.

In Suriname herinnert nog veel aan het slavernijverleden. Deze kleurrijke foto’s uit het archief van de Stichting Suriname Jaarkalender brengen het dagelijkse leven in beeld waarin dit verleden nog duidelijk zichtbaar is.
De Stichting Suriname Jaarkalender brengt elk jaar een kalender uit met groot-formaat kleurenfoto’s. Deze stichting wil hiermee een bijdrage leveren aan een positieve beeldvorming over Suriname en zijn bewoners.
De expositie wordt geopend op maandag 18 oktober om 16 uur in het Zeeuws Archief.

Cor de Lange en Nel Ton van de Stichting Suriname Jaarkalender vertellen over het leven in het Suriname van nu. De Zeeuwse historicus dr. Doeke Roos geeft een kort overzicht van het slavernijverleden in Suriname en de nabij-gelegen Guianas. Judith Allard-de Kom draagt enkele gedichten voor van Surinaamse dichters.

Tijdens de opening van de expositie Suriname in Beeld zal de kalender 2005 worden gepresenteerd. De nieuwe kalender is vanaf dat moment in de archiefwinkel van het Zeeuws Archief te koop voor € 10,-. De opbrengst van de verkoop gaat naar kleinschalige projecten in Suriname die gericht zijn op zelfredzaamheid en morele ondersteuning.

Middelburg, 26 juli 2004

Originele kralenmannetjes in het Zeeuws Archief
“Hallo! Ik ben het kralenmannetje. Ik ben gemaakt van glazen kralen. Deze kralen hebben te maken met slavernij. Hoe? Dat kom je te weten als je met mij op ontdekkingsreis gaat door het slavernijverleden van Zeeland.”

Zo begint de speurtocht door Middelburg ‘Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden’. Het kralenmannetje leidt de ontdekkingsreizigers langs plaatsen in Middelburg die herinneren aan het Zeeuwse slavernijverleden.

‘Kralenmannetje vertelt over het Zeeuwse slavernijverleden’
Van 26 juli tot en met 25 september zijn de originele tekeningen van het kralenmannetje te zien in het Zeeuws Archief. Kralenmannetje kondigt aan, kralenmannetje in het kraaiennest, kralenmannetje met handelsgoederen, kralenmannetje in Afrika, kralenmannetje bij de dominees, kralenmannetje met goud, kralenmannetje met ivoor, kralenmannetje geboeid en tot slot verbreekt kralenmannetje de ketenen. Door middel van de tekeningen vertelt het kralenmannetje over het Zeeuwse slavernijverleden.

Leidfiguurtje voor de speurtocht
Het idee voor het kralenmannetje als leidfiguurtje voor de speurtocht ‘Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden’ kwam van vijf studenten van de Hoge School Zeeland afdeling PABO te Vlissingen. De Middelburgse vormgever/ontwerper/illustrator Ramon de Nennie bracht het kralenmannetje tot leven.

Ramon de Nennie
Ramon de Nennie studeerde in 1986 af aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg op illustratieve technieken, grafiek en film. Hij gaf les, illustreerde educatieve uitgaven, werkte bij een ontwerpbureau en als educatief medewerker. Vanaf 1996 werkt hij vanuit zijn atelier bij de Middelburgse Atelier Stichting als vormgever, ontwerper en illustrator onder de naam decreet. Zijn werk bestaat uit vormgeven van boeken, affiches, tentoonstellingen, brochures, magazines en illustreren van uitgaven, zoals de speurtochten van het Zeeuws Archief. Daarnaast wordt zijn vrije werk regelmatig tentoongesteld en zagen inmiddels vier uitgaven onder de naam decreet het licht.

Speurtocht ‘Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden’
In het kader van de tentoonstelling ‘Geboeid door het Zeeuwse slavernijverleden’, die tot en met 8 januari 2005 te zien is in het Zeeuws Archief, werd de gelijknamige speurtocht door Middelburg ontwikkeld. De speurtocht is gericht op kinderen tussen 8 en 15 jaar maar is tevens uitstekend te gebruiken door volwassenen die in dit onbekende Zeeuwse verleden geïnteresseerd zijn. De speurtocht is voor € 2,50 te koop bij de receptie van het Zeeuws Archief, Hofplein 16 in Middelburg.

Adresgegevens
Zeeuws Archief, Postbus 70, 4330 AB Middelburg, bezoekadres Hofplein 16. Telefoon 0118-678800, fax 0118-628094, info@zeeuwsarchief.nl, Internet: www.zeeuwsarchief.nl

Nadere informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de sectie Educatie: Anneke van Waarden Koets en/of Ingrid Leeftink-Meijer.