In Memoriam Hedi Bogaers (1956-2006)

.
Op 5 april overleed geheel onverwacht Hedi Bogaers. Hedi was de ontwerpster van het slavernijmonument en de fontein op de Balans in Middelburg. Het slavernijmonument werd op 2 juli 2005 in het bijzijn van velen onthuld tijdens een indrukwekkende manifestatie. Deze vormde tevens de afsluiting van het Jaar van het Zeeuwse slavernijverleden. Over haar motivatie zei ze indertijd:

Ik zag het woord slavernijmonument staan en dat maakte meteen veel los bij mij. Ik heb een antenne voor dingen die met recht en onrecht te maken hebben. Ik moest reageren.

Hedi Bogaers, beeldend kunstenaar, studeerde aan de Academie voor Beeldende Kunsten Rotterdam. In haar atelierwoning in Zierikzee werkte ze ideeën uit die vaak met recht en onrecht, strijd en overwinning, oorlog en vrede, te maken hebben. Iets zo kernachtig mogelijk verbeelden ervoer ze als een enorme uitdaging en zo ontstonden er, afhankelijk van het concept, figuratieve en abstracte beelden, tekeningen en schilderijen. Op 5 april 2006 is Hedi Bogaers plotseling komen te overlijden.

Voor Stichting Monument Middelburg blijft Hedi Bogaers altijd verbonden met het Zeeuws Slavernijmonument. En door dit monument met ons allen. We zijn de weg tot realisatie van onze wens voor een waardig en bezield monument samen met haar gegaan. Zij heeft zich als kunstenaar van binnenuit kunnen verbinden met het thema slavernij en dit kunnen vormgeven in een beeld dat inmiddels door velen gezien en begrepen is.

Hedi; dank je wel.