.
Zondag 18 november

Cursus ‘Decolonizing the mind’

“Decolonizing the mind” is een eendaagse cursus die op zondag 18 november door drs. Dew

Baboeram aan de Adriaen Coortelaan 3A in Vlissingen wordt verzorgd ..

De cursus is een initiatief van de Stichting Monument Middelburg (SMM) in samenwerking met het Institute for International Scientific Research,(IISR ) in Den Haag. Doel van de cursus is bewustwording van zowel autochtonen als nieuwe Nederlanders om meer zicht te krijgen op de eigen identiteit en de aanwezigheid van geschiedenis in ons doen en laten.

.
In 2013 vieren we 150 jaar afschaffing slavernij.

.
6 mei 2012

Andre van Friderici Helpt st. Claudia A

Stichting Monument Middelburg

 ondersteunt zijn initiatief.

.
21 mei 2012

DNA; verwantschap, een link naar de voorouders

Op 21 mei 2012 zal Arwin Ralf op de Hogeschool Zeeland een lezing houden in opdracht van de Stichting Monument Middelburg met als onderwerp DNA en de mogelijkheid om met behulp van DNA onderzoek informatie in te winnen over uw afkomst.