Het Laatste Nieuws.

De Dag Der Vrijheden 2014

 

28, 29, 30 juni & 1 juli

De Dag Der Vrijheden 

Download HIER de Flyer voor het programma

 

zondag 18 november

Cursus ‘Decolonizing the mind’ 

“Decolonizing the mind” is een eendaagse cursus die op zondag 18 november door drs. Dew

Baboeram aan de Adriaen Coortelaan 3A in Vlissingen wordt verzorgd ..

De cursus is een initiatief van de Stichting Monument Middelburg (SMM) in samenwerking met het Institute for International Scientific Research,(IISR ) in Den Haag.  Doel van de cursus is bewustwording van zowel autochtonen als nieuwe Nederlanders om meer zicht te krijgen op de eigen identiteit en de aanwezigheid van geschiedenis in ons doen en laten.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Poster en informatie over de dag der vrijheden.

Kijk bij dag der vrijheden 2012

 

Zanggroep in oprichting:

De liederen die bij de wake worden gezongen, vereisen enige oefening. Hiertoe is in 2011 een zanggroep opgericht onder leiding van Percy Olijfveld.

Er is nog plek voor nieuwe leden en de voorlopige naam van de zanggroep is:

Mofina pikin.

Andre van Friderici Helpt st. Claudia A

Stichting Monument Middelburg

 ondersteunt zijn initiatief.

De historicus en econoom Dew Baboeram.

Boeiende lezing

De historicus en econoom Dew Baboeram verzorgt op 25 november 2011 namens de Stichting Monument Middelburg (SMM) een lezing in de Zeeuwse Bibliotheek. De lezing is getiteld “Slavernijgeschiedenis vanuit zwart perspectief” en is gratis  bij te wonen. Aanvang 20.00 uur.

Dew Baboeram (schrijversnaam Sandew Hira) behandelt  de relatie tussen de tot slaaf gemaakte mens en de heerser in een aantal aspecten via andere invalshoeken dan gebruikelijk in de geschiedschrijving.

De NTR-serie over slavernij heeft veel los gemaakt. De lezing sluit daarom goed aan op het huidige debat in de media en op diverse fora. Dew is een stevige debater die scherp analyseert en stelling neemt. De lezing geeft voldoende aanknopingspunten om de eigen mening te toetsen of bij te stellen. De SMM nodigt u van harte uit de avond bij te wonen. Deze stichting streeft er naar om de gezamenlijke geschiedenis van zowel autochtone als allochtone  Zeeuwen op meerdere manieren voor het voetlicht te brengen.

Voor informatie: www.stichtingmonumentmiddelburg.nl  en tel. 06-446 945 48

 

In de Cultuurnota 2007-2012 heeft de Provincie Zeeland kenbaar gemaakt aandacht te schenken aan de geschiedenis van Zeeland met de vroegere koloniën. De Stichting Monument Middelburg draagt vanuit haar doelstelling bij aan inzicht hoe de vroegere relaties tot op heden doorwerken in de samenleving. Er zijn naast negatieve - ook positieve punten te noemen. De beoordeling van de betekenis kan niet opgemaakt worden voordat de intense geschiedenis die de landen delen verder is ontsloten. De SMM speelt daarin een rol.  De Zeeuwse inbreng in Suriname is groot gelet op de archieven van de MCC die nu tot het werelderfgoed van de UNESCO behoren.

 

 

 

Stichting Monument Middelburg nodigt u hierbij uit de Dag der Vrijheden op 1 juli 2011 op het Abdijplein te Middelburg bij te wonen.

 Programma  

12:30  Ontvangst gasten en programma in het Provinciehuis Middelburg 

13:30 - 14:10  Kranslegging en onthulling panelen op de Balans

14:20 - 14:45  Opening programma met La Banda Loca

14:45 - 14:55  Open podium

15:00 - 15:20  Optreden Koprotoe

15:20 - 15:35  Herensia Karibense

15:35 - 15:45  Zeeland Krioro

15:45 - 16:00  Open podium

16:00 - 16:25  Optreden Koprotoe

16:30 - 16:45  Kleding show

16:45 - 17:00  La Banda Loca

17:10 - 17:20  Workshop textile wrap

17:20 - 17:30  Herensia Karibense

17:30 - 17:40  Zeeland Krioro

17:40 - 17:50  Open podium

17:50 - 18:10  La Banda Loca

18:10 - 18:30  Herensia Karibense

18:30 - 19:00  Afsluiting

 

Doorlopende informatie, o.a. boek met familienamen uit 1863 bij de afschaffing van de slavernij.

Kramen met eten, frisdranken, exotische lekkernijen.

 Info: tel. 0118-612512, 0118-636478, 0118-611260

 Parkeren in parkeerkelders is voordeliger !

 

 

Professor dr. Stephen Small verzorgt op 11 mei 2011 om 20.00 uur de voorjaarslezing van Stichting Monument Middelburg in de aula van de Zeeuwse Bibliotheek met als titel:

De Erfenis van Slavernij

Toegang is gratis.

De lezing wordt in het Engels gehouden.

Informatie inwinnen bij Siegfried Steglich

Telefoon: 0118 469 745 en 06 446 945 48

 

Beste Allemaal,

Met de stichting waarmee je via de link kennis mee kan maken zijn sedert enige tijd contacten. Dit jaar wordt hun 16de april 

(naar gelijknamig lied, zie daartoe:  http://www.suriname.nu/201cult/muziek11.html en http://www.youtube.com/watch?v=mdaVzz8du4Q   ) 

in Heinkenszand , DE STENGE, gevierd.

De Stenge

Stengeplein 1 4351 CZ Heinkenszand

Prog:inloop 12.00 - 13.00 uur

Programma 12.30 - 17.00 uur

 

Elk jaar wordt in een andere provincie en plaats deze dag herdacht. Een bezoekersaantal van ca 500 personen is inmiddels bij de organisatie aangemeld. De deelnemers komen uit heel Nederland. Het is dus bijzonder dat dit jaar de keuze op Zeeland is gevallen. Dat komt door de prettige samenwerking die de SMM( www.stichtingmonumentmiddelburg.nl met FOSTEN heeft gekregen.  

Het bestuur wil jullie hartelijk uitnodigen om de 16e aanwezig te zijn. Bovendien vragen we jullie zoveel mogelijk mensen te informeren over deze konmakandra.

Ik stuur morgen de definitieve versie van de flyer die donderdag samen met Koranti onze nieuwsbrief de deur uitgaat. De entree voor donateurs van Fos'ten is aan de poort gratis  en niet donateurs vragen we een bijdrage van

minimaal € 5,--.

 Ik hoop jullie op de 16e te mogen verwelkomen,

Bigi odi, namens Fos'ten  Christina

Stichting Surinaamse Vrouwen 50+

 Postbus 1033

2302 BA Leiden

Telefoonnummer: 071-5790266

info@fosten.eu

Reknr. 7741610 t.n.v Fosten Leiden

   Siegfried Steglich (Stichting Monument Middelburg)

Lezing van  Patty D.Gomes

op zaterdag 2 oktober Zeeuwse Bibliotheek

klik op agenda voor meer informatie.

De pagina Dag der Vrijheden 2010

is nu uitgebreid met een fotokubus.

Url www.1julimiddelburg.nl is actief