Linken.

Onderstaande linken worden in een nieuw scherm geopend.

Ga naar het zeeuws archief!
www.zeeuwsarchief.nl/actueel/archief-over-suriname-als-zeeuwse-kolonie-gedigitaliseerd/
Wie meer wil weten over de geschiedenis van Suriname als Zeeuwse kolonie kan online archiefstukken uit de jaren 1667-1684 raadplegen uit het Zeeuws Archief. In de gids ‘Staten van Zeeland en Suriname’ zijn maar liefst 25.077 pagina’s uit twee archieven toegankelijk gemaakt. De gids is het resultaat van de samenwerking tussen het Zeeuws Archief en Metamorfoze, het nationaal programma voor het behoud van papieren erfgoed

Ga naar ninsee!

www.ninsee.nl

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis houdt zich bezig met het Nederlandse slavernijverleden en zijn erfenis. Het NiNsee is een expertisecentrum.

Ga naar dossie afschaffing!

www.kb.nl/dossiers/slavernij/slavernij.html

In 1863 werden in Suriname, onze belangrijkste slavenstaat in de West, de kanonnen van het fort Zeelandia afgeschoten om de bevrijding van naar schatting vijfendertigduizend mensen die nog in slavernij leefden aan te kondigen.

Meer informatie over slavernij en suriname

www.suriname.nu/301ges/slavernij01.html

Meer achtergrond informatie over slavernij en Suriname.

COS in samenwerking projectgroep Zeeuws Slavernijverleden

www.cosnederland.nl

Een groep met vertegenwoordigers uit de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap en medewerkers van onder andere het Zeeuws Archief, Scoop, de Zeeuwse Bibliotheek en het COS heeft in 2003 de Projectgroep Zeeuws Slavernijverleden opgericht. Deze projectgroep heeft een activiteitenprogramma opgesteld.

Ga naar Kennisnet!

www.kennisnet.nl

Afschaffing slavernij in Suriname.

Ga naar school tv

www.schooltv.nl

Het slavernijverleden was lange tijd een vergeten geschiedenis. Hier vind je het antwoord op al je vragen over slavernij en slavenhandel. Er zijn voldoende getuigen uit vroeger tijd die daarover verhalen. 
Onze vragen gaan over deze bronnen. Afbeeldingen, teksten en stukjes film geven je de antwoorden. Download alle bronnen voor je werkstuk of spreekbeurt en speel de quiz.

Ga naar elo web

slavernij.eloweb.nl

Nederland en de Transatlantische Slavenhandel, zie hier een interactieve tentoonstelling over de feiten en achtergronden.

Ga naar leerkracht.nl

www.leerkracht.nl

Het is 140 jaar geleden dat in Nederland de slavernij werd afgeschaft. In verschillende activiteiten onderzoeken de kinderen wat slavernij inhield. Wat vinden ze ervan dat mensen van hun vrijheid werden beroofd?

terug naar boven